Visie, Missie en Contra indicatie

  1. Home
  2. Visie, Missie en Contra indicatie

Visie van Expressie

Ieder mens deugt, het verhaal kent meerdere perspectieven en zorgen draag je nooit alleen.  

Therapie begint zodra de mens open te staat om zijn zorgen te delen met het verlangen dat hij of zij hierin gehoord en gezien wordt. Pas dan ontstaat er ruimte om een nieuwe  betekenisgeving aan belangrijke momenten uit het leven aan te brengen. En kunnen er veranderingen tot stand komen.

Veranderingen inwendig, door deze ervaringen te (h)erkennen en naar buiten gericht in relatie tot de ander samen te brengen. Het doen doet nog meer dan taal. Door na te denken hoe ze dat om kunnen zetten, worden ze vervolgens in actie gebracht, zodat de verandering ook van binnen naar buiten omgezet wordt in daadkracht. Daarmee gebeurt ter plekke wat men wil.

Missie

Binnen Expressie willen vanuit deze visie mensen benaderen, als mens, niet als cliënt of patiënt. In de wetenschap dat de klacht of ziekte niet de persoon is, maar onderdeel is van iemand.

 Mensen aanhoren, samen onderzoeken wat hun verhaal is en met meer verkregen inzichten hen toerusten waarbij het bestaande verhaal waarin men vastgelopen is een verhaal kan worden, waarmee men verder kan gaan.

Ons doel is hen te helpen om terug te gaan naar de eigenlijke context, of indien men nog nooit zover is gekomen is, hen de weg te wijzen naar de eigenlijke context, een situatie waar ze naar verlangen. Daarbij houden we in de communicatie tussen klant en therapeut scherp wat reëel haalbaar is, wanneer kan men tevreden terug kijken naar wat er is? Zodat men ook kan (leren) berusten en accepteren in wat er wel behaald is.

Contra Indicatie

Expressie staat open voor heel veel verschillende zorgvragen. Dit is tevens terug te vinden op de website. Echter er zijn ook bepaalde criteria kenmerken, wanneer dit voor Expressie niet (meer), geleverd kan worden;

Expressie kan geen zorg verlenen aan;

  • Mensen die acute psychiatrische problemen kennen en/of tijdens de therapie ontwikkelen, waarbij psychoses (wanen en/of hallucinaties) op de voorgrond treden. Mensen die om mogelijke andere redenen ontoerekeningsvatbaar verklaard worden door een arts.
  • Mensen die ernstige verslavings en/of afkickverschijnselen vertonen, waarbij zij niet in staat zijn naast de verslaving na te denken over andere zorgvragen in relatie tot zichzelf dan wel richting de ander.
  • Mensen die om medische redenen lichamelijk niet in staat zijn om te reflecteren naar waar ze mee geholpen willen worden.
  • Volwassenen met een lager IQ rond 80. Gezinnen waarbij een kind een lager IQ heeft, maar waar ouders een hoger IQ hebben, kan er wel gezinstherapie geleverd worden.
  • Mensen die zelf geen zorgvraag hebben, maar gestuurd zijn door derden. Uitzondering zijn gezinnen waarbij de rechter bepaald dat therapie noodzakelijk is in het belang van de ontwikkeling van het kind (conflictueuze scheidingen/OTS) Hierbij tracht de therapeut altijd om tot een overeenstemming te komen met beide ouders waarin er een therapeutische relatie gewerkt zal worden om dit mogelijk te maken.
  • Mensen die om welke reden dan ook geen aansluiting vind bij de therapeut(en) en liever een andere hulpverlener zoekt.

Wanneer blijkt dat de klant niet door Expressie geholpen kan worden, kan zij indien gewenst meedenken voor andere passende zorg. Voor verwijzing raadt zij aan naar de huisarts te gaan.

 

Vragen? Direct Contact?

Je kan ons van maandag t/m vrijdag tussen 8.30u en 17.00u bereiken op telefoonnummer 06 2486 6754.
Krijg je de voicmail? Spreek dan je boodschap in dan bellen wij je terug.

Wil je liever gebeld worden vul dan het contactformulier in en wij bellen je zo snel mogelijk terug.
Mailen kan natuurlijk ook: info@expressietherapie.nl